Doc Lounge Prison Tour

[SE] Visningsorganisationen Doc Lounge, dokumentärfilmsregissören Jessica Nettelbladt (MonaLisa Story) och Kriminalvården Sverige gör ett unikt samarbete och arrangerar en fängelseturné med filmvisning. Turnén kommer under 2017 att besöka sex olika kvinnofängelser med visning av filmen MonaLisa Story, samtal och andra kringarrangemang. Syftet med turnén är att fungera som en kulturell mötesplats och ett forum för de intagna kvinnorna, och samtidigt undersöka dokumentärfilmens och kulturens roll i svenska kvinnofängelser. Turnén kombineras med att de intagna kvinnorna får möjlighet att dela med sig av sina historier till varandra och omvärlden genom en digital plattform.

[ENG] Doc Lounge, Jessica Nettelbladt (director of MonaLisa Story) and the Swedish Prison and Probation Service is during 2017 organising a prison tour. The tour will visit six different womens prisons with documentary screenings, talks and other side events. The project also includes a digital platform, where the inmates can share their storys with each other and the world.  

Bild/image: MonaLisa Story / Maja Lindquist (Doc Lounge), Jessica Nettelbladt (regissör), Andrea Arvidsson (Doc Lounge) (foto: Annika Johnson)