Doc Lounge Live
Past15/92017

Doc Lounge Live - Workshop

Workshop och infoträff för visningspartners i Skåne

Som en del av Doc Lounge Live-konceptet arrangerar och erbjuder Doc Lounge varje år ett antal inspirations- och utbildningstillfällen för alla partners att delta i. Träffarna har till syfte att ge ny kunskap i kreativt publikarbete, inspirera inför kommande Doc Lounge Live-evenemang och fungera som plattform för erfarenhetsutbyte mellan visningspartners.

Den 15 september håller vi en informationsträff och miniworkshop för nya och gamla visningspartners i Skåne.
 
Under en förmiddag (10-12) kommer deltagarna få

  • En presentation av Doc Lounge Live-konceptet
  • Introduktion till kommande filmer och datum
  • Crash course i kreativt publikarbete med utgångspunkt i lyckade exempel från Doc Lounges tio år i branschen. 
  • Gemensam diskussion om publikarbetet inför kommande Doc Lounge Live-filmer
  • Klockan 12 finns möjlighet för de som vill att stanna på lunch och prata mer med övriga deltagare. 

Varje visningspartner har möjlighet att skicka 1-3 deltagare från sin organisation. Träffen hålls i Malmö, och det finns möjlighet att ansöka hos Doc Lounge om resebidrag.
 
Tid och plats: Fredag 15 september kl 10-12 (därefter frivillig gemensam lunch) på Doc Lounges kontor på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a i Malmö

Boka senast 8 september. Bokning och frågor skickas till Lina Reimers, live@doclounge.se eller 0730512677.

Varmt välkomna!

Information till er som inte har bokat in er som visningspartners (ännu)
 
Nästa Doc Lounge Live-evenemang äger rum den 17 oktober med filmen Dolphin Man, och är ett perfekt tillfälle att uppleva Doc Lounge Live-konceptet på nära håll. Vi uppmanar därför er som är nyfikna på konceptet att ta med era kollegor och besöka oss på plats denna kväll. Bara maila oss så sätter vi upp er på gästlistan!
 
Träffen den 15 september är tänkt att fungera som informationsträff för den som önskar veta mer om konceptet, och är således öppen även för aktörer som är intresserade av Doc Lounge Live. Bokningsinformation hittar du ovan.